PHÒNG HỌP

TỔNG QUAN


THÔNG TIN

 

Địa điểm
 

Diện tích

Kiểu nhà hát

Kiểu lớp học

Kiểu chữ U

Tiệc lớn

Kiểu hai chữ U

Tiệc Cocktail

Pacific hall

255m2

300

150

90

200

130

200

Fun Pub

80m2

50

30

30

N/A

N/A

N/A

  Các thiết bị phục vụ hội thảo:                             

  ●   Bảng trắng

  ●   Máy chiếu

  ●   Màn chiếu

  ●   Các thiết bị văn phòng (cho thuê)

  ●   Các thiết bị âm thanh, hình ảnh

  ●   Micro để bàn và không dây

  ●   Bục phát biểu

  ●   Sân khấu

  ●   Backdrop

  ●   Internet không dây

  ●   Hoa

  ●   Các thiết bị khác (theo yêu cầu)