Văn phòng tàu cao tốc tại Hải Phòng
Địa chỉ : Số 4 bến Bính, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại : (84.225) 3588 999 - Fax : (84.225) 3588 666
Email : sales@catbaislandresort-spa.com – Website: sales@catbaislandresort-spa.com

Gửi thông tin liên hệ đến chúng tôi